BRDT

Antigen Information
Antigen Gene Symbol
BRDT
Antigen Protein Name
bromodomain, testis-specific
Antigen Source Species
E. coli
Antigen Source Species ID
562
Antigen Organism ID
Antigen Uniprot AC
Antigen Uniprot KB
Antigen Synonym Names
Bromodomain testis-specific protein
, Cancer/testis antigen 9
, CT9
, RING3-like protein
Antigen Synonyms
BRDT
Antigen Species
Homo sapiens
Antigen Species ID
Antigen Protein Domain and Sequence
Domain Name: 
Bromo_Brdt_II_like
Domain ID: 

BRDTA-A007

Antigen Source Lab ID: 
BRDTA-A007
Antigen Source Lab: 
SGC
Antigen Protein Sequence Position: 
266
Antigen Protein Sequence: 
MHHHHHHHHHHDLGTENLYFQSMTVKVTEQLRHCSEILKEMLAKKHFSYAWPFYNPVDVNALGLHNYYDVVKNPMDLGTIKEKMDNQEYKDAYKFAADVRLMFMNCYKYNPPDHEVVTMARMLQDVFETHFSKIPIESSKGGYGLNDIFEAQKIEWHE

University of Toronto  UCSF  The University of Chicago  QB3  Chicago Biomedical Consortium