PRMT3

Antigen Information
Antigen Gene Symbol
PRMT3
Antigen Protein Name
protein arginine methyltransferase 3
Antigen Source Species
E. coli
Antigen Source Species ID
562
Antigen Organism ID
Antigen Uniprot AC
Antigen Uniprot KB
Antigen Synonym Names
Protein arginine N-methyltransferase 3
, EC 2.1.1.-
, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 3
Antigen Synonyms
PRMT3;HRMT1L3
Antigen Species
Homo sapiens
Antigen Species ID
Antigen Protein Domain and Sequence
Domain Name: 
AdoMet_MTases
Domain ID: 

PRMT3A-001

Antigen Source Lab ID: 
PRMT3A-001
Antigen Source Lab: 
SGC
Antigen Protein Sequence Position: 
211
Antigen Protein Sequence: 
MHHHHHHHHHHDLGTENLYFQSMDLQEDEDGVYFSSYGHYGIHEEMLKDKIRTESYRDFIYQNPHIFKDKVVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVLGVDQSEILYQAMDIIRLNKLEDTITLIKGKIEEVHLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKNKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVNKHADRIAFWDDVYGFKMSCMKKAVIPEAVVEVLDPKTLISEPCGIKHIDCHTTSISDLEFSSDFTLKITRTSMCTAIAGYFDIYFEKNCHNRVVFSTGPQSTKTHWKQTVFLLEKPFSVKAGEALKGKVTVHKSKKDPRSLTVTLTLNNSTQTYGLQ

University of Toronto  UCSF  The University of Chicago  QB3  Chicago Biomedical Consortium