BRD3

Antigen Information
Antigen Gene Symbol
BRD3
Antigen Protein Name
bromodomain containing 3
Antigen Source Species
E. coli
Antigen Source Species ID
562
Antigen Organism ID
Antigen Uniprot AC
Antigen Uniprot KB
Antigen Synonym Names
Bromodomain-containing protein 3
, RING3-like protein
Antigen Synonyms
BRD3;KIAA0043;RING3L
Antigen Species
Homo sapiens
Antigen Species ID
Antigen Protein Domain and Sequence
Domain Name: 
Bromo_Brdt_II_like
Domain ID: 

BRD3A-A002

Antigen Source Lab ID: 
BRD3A-A002
Antigen Source Lab: 
SGC
Antigen Protein Sequence Position: 
306
Antigen Protein Sequence: 
MHHHHHHHHHHDLGTENLYFQSMGKLSEHLRYCDSILREMLSKKHAAYAWPFYKPVDAEALELHDYHDIIKHPMDLSTVKRKMDGREYPDAQGFAADVRLMFSNCYKYNPPDHEVVAMARKLQDVFEMRFAKMPSSKGGYGLNDIFEAQKIEWHE
Domain Name: 
Bromo_Brdt_I_like
Domain ID: 

BRD3A-A001

Antigen Source Lab ID: 
BRD3A-A001
Antigen Source Lab: 
SGC
Antigen Protein Sequence Position: 
24
Antigen Protein Sequence: 
MHHHHHHHHHHDLGTENLYFQSMPEVSNPSKPGRKTNQLQYMQNVVVKTLWKHQFAWPFYQPVDAIKLNLPDYHKIIKNPMDMGTIKKRLENNYYWSASECMQDFNTMFTNCYIYNKPTDDIVLMAQALEKIFLQKVAQMPQEESSKGGYGLNDIFEAQKIEWHE

University of Toronto  UCSF  The University of Chicago  QB3  Chicago Biomedical Consortium