BRD2

Antigen Information
Antigen Gene Symbol
BRD2
Antigen Protein Name
bromodomain containing 2
Antigen Source Species
E. coli
Antigen Source Species ID
562
Antigen Organism ID
Antigen Uniprot AC
Antigen Uniprot KB
Antigen Synonym Names
Bromodomain-containing protein 2
, O27.1.1
, Really interesting new gene 3 protein
Antigen Synonyms
BRD2;KIAA9001;RING3
Antigen Species
Homo sapiens
Antigen Species ID
Antigen Protein Domain and Sequence
Domain Name: 
Bromo_Brdt_II_like
Domain ID: 

BRD2A-A001

Antigen Source Lab ID: 
BRD2A-A001
Antigen Source Lab: 
SGC
Antigen Protein Sequence Position: 
348
Antigen Protein Sequence: 
MHHHHHHHHHHDLGTENLYFQSMEQLKHCNGILKELLSKKHAAYAWPFYKPVDASALGLHDYHDIIKHPMDLSTVKRKMENRDYRDAQEFAADVRLMFSNCYKYNPPDHDVVAMARKLQDVFEFRYAKMPDSSKGGYGLNDIFEAQKIEWHE
Domain Name: 
Bromo_Brdt_I_like
Domain ID: 

BRD2A-A002

Antigen Source Lab ID: 
BRD2A-A002
Antigen Source Lab: 
SGC
Antigen Protein Sequence Position: 
71
Antigen Protein Sequence: 
MHHHHHHHHHHSSGVDLGTENLYFQSMKPGRVTNQLQYLHKVVMKALWKHQFAWPFRQPVDAVKLGLPDYHKIIKQPMDMGTIKRRLENNYYWAASECMQDFNTMFTNCYIYNKPTDDIVLMAQTLEKIFLQKVASMPQEEQELVVTIPKNSSKGGYGLNDIFEAQKIEWHE

University of Toronto  UCSF  The University of Chicago  QB3  Chicago Biomedical Consortium